-

Basic information

Name Takashi MATSUNAGA

-

1983-04

-

-

-

2003-12

-

住友商事株式会社