-

Basic information

Name Takashi SAKAMIZU

-

2018-04

-

-

-

2019-03

-

比治山大学現代文化学部言語文化学科日本語文化コース講師