-

Basic information

Name Yusaku MAEBA

-

雇用不安定化社会における低所得家族の生活・子育て戦略とその分岐:大規模公営団地の子育て世帯に対する質問紙調査・インタビュー調査をもとに

-

-

-

2017-10

-

 

-

日本教育社会学会第69回大会

-

 

-

 

-