-

Basic information

Name Yusaku MAEBA

-

2010年代における生活困難層の生活・教育・ネットワークの変容:B市A団地の子育て世帯に対する質問紙調査・インタビュー調査をもとに

-

-

-

2016-09

-

 

-

日本教育社会学会第68回大会

-

 

-

 

-