-

Basic information

Name Sachiyo AZUMA

-

2013-03

-

西南学院大学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期課程 修了(経営学)