-

Basic information

Name Shojiro Tanaka

-

(奨学寄附金)実践的空間データベースサーバ教科書執筆のための調査(1/2),(株)日立製作所ソフトウェア事業部,40万円,2007年4月~2008年3月,代表者